Shambhala Eenheid

De meest recente updates van de materialen zijn verstuurd in oktober 2014

 

Gaandeweg in de materialen heb je of zal je zien hoe in een relatief kort tijdsbestek (c.a. 200 jaar)  de mens een evolutiesprong heeft gemaakt. Je kunt zien hoe Master Germain 2 aardse verbindingen heeft gevonden in Dr Usui met Reiki en daarna via John Armitage met de Shamballa MDH. Wij, als mens, zijn natuurlijk eeuwig dankbaar voor de twee schitterende energieën. Tevens kunnen we in de twee voorgaand stukken (reiki en SMDH) zien hoe wij ons als mensheid en collectief hebben ontwikkeld. De verschillen, als je deze onder de loep neemt, zijn ons inziens als volgt: Reiki is een meer aardse energie en wat meer gestructureerd, wat op zich alleen maar logisch is als je kijkt naar het tijdstip en de plaats waar het ontvangen en voor het eerst uitgedragen werd.
Shamballa zoals John dat steeds uitdraagt  is een energie van vrijheid en tevens multidimensioneel en brengt ons een stapje verder in ons innerlijke herinneren van wie en wat wij daadwerkelijk zijn. Onze dank gaat uit naar deze twee aardse meesters.

En nu! Wij moeten bekennen dat toen Germain naar ons toe kwam met het voorstel de energieën van Shambhala te upgraden, we niet erg happig waren. We hadden het razend druk met onze eigen werkzaamheden en konden nog meer werk eigenlijk niet gebruiken. In eerste instantie hebben we gevraagd of er iemand anders die verantwoordelijkheid op zich kon/wilde nemen. Net zoals met John gebeurd was, was Germain heel geduldig met ons en wachtte tot onze weerstand op een lager pitje stond. Dit heeft niet  lang geduurd. Toen we de materialen van de inwijdingen doornamen, een paar dagen later, viel ons de grote hoeveelheid verouderde  teksten op die hierin stonden. Op zich schrokken we een beetje en het was genoeg om ons te openen naar wat Germain eigenlijk wilde. We konden ook heel duidelijk zien hoe razendsnel de mens is geëvolueerd sinds John de SMDH ontving in 1996. Dat deed ons natuurlijk even een pas op de plaats maken. Onze hartjes zijn zeer blij om de bevestiging te zien hoe razend snel het nu gaat met de evolutie van de mensheid. Voor ons allen is dit een bevestiging dat we heel goed op weg zijn terug naar eenheid. 

Bovendien, toen hij ons liet zien wat er ons aangereikt werd gedurende de laatste 6 jaar, was het ons heel duidelijk dat ook wij onbewust werden voorbereid om deze taak op ons te nemen. “Shambhala Eenheid” is wederom een evolutiesprong voor de mens. Er zijn genoeg mensen op aarde die de nieuwe eenheidsmaterialen kunnen bevatten, accepteren en integreren dat het volgens Germain nu tijd is om dit de wereld in te brengen en verspreiden. Wat wij toegevoegd hebben aan de prachtige energieën van John en Germain zijn nieuwe symbolieken, educatieve films die meer in lijn zijn met deze tijd en wat we met zijn allen tegemoet gaan. Germain heeft gevraagd en duidelijk aangewezen dat wat wij tot nu toe ontvangen hadden diverse duidelijke doeleinden had. De materialen zijn nu niet alleen een inwijding, ze zijn tevens een opleiding. (Een andere term zou kunnen zijn een upgrade) In eerste instantie was het ons niet helemaal duidelijk waarom Germain meende dat met een opleiding de energieën beter, makkelijker, sneller en krachtiger verspreid konden worden. Het zal je heel duidelijk zijn als je echt alles doorgenomen hebt, waarom hij hiervoor gekozen heeft. 

Hij legde ons geduldig uit dat in de transitie van”ego bewustzijn” naar het "bewuste bewustzijn” en daarna naar het “goddelijke bewustzijn” er andere methodieken toegepast mochten worden en wel om de volgende redenen:
Overal om ons heen zien we hoe de massa’s ontwaken en in dit ontwakingsproces is het verplaatsen van de oude denkwijzen vaak een te grote sprong. Na jaren de sprong van de menselijke evolutie te hebben geobserveerd heeft hij het volgende aangereikt. De meeste mensen die nog in ego bewustzijn zitten hebben heel graag duidelijk richtlijnen, ze zullen niet meteen de kracht en vertrouwen hebben om de sprong te nemen. Daarom is hij zo lang met ons bezig de voorbereidingen te treffen dat de inwijdingen tevens een opleiding bevatten. Elk symbool heeft een duidelijk uitleg waarom dit toegevoegd is en het doel daarvan. Tevens is elke video strategisch geplaatst opdat men stapsgewijs de inzichten en de trillingen kan verhogen binnen in zich. Germain vond dat dit de snelst mogelijk manier is om het hoogst mogelijk aantal mensen te bereiken met het hoogst mogelijke percentage van slagen.  

Verder een belangrijk nieuwe aspect van Shambhala Eenheid. Binnen de nieuwe materialen is ook de Goddelijke vrouwelijke energie toegevoegd. Dit zowel in de inwijdingen als in de toegevoegde video’s, oefeningen en meditaties.
Bij de inwijdingen wordt niet alleen het Christusbewustzijn, maar ook de Goddelijke vrouwelijke energie geactiveerd. Dit vind je terug in de nieuwe symbolen om zo deze energieën binnen in jezelf in balans te brengen en eenheid te ervaren en beleven. Eenheid begint per slot van rekening binnen in jezelf om uiteindelijk ook eenheid buiten jezelf te creëren en manifesteren. Stapsgewijs geven we dit mee en brengen we alle energieën binnen in jezelf in balans.
Tevens ontdekken we hoe door de tijdlijnen van de dimensies te reizen. We ontdekken wat splinters zijn en hoe we die ook kunnen benutten om weer een volgend niveau van eenheid te bereiken.

En nu sta je hier, je hebt de materialen of wilt de materialen ontvangen. Germain laat weten dat Shambhala nog steeds vrijheid vertegenwoordigt, doch laat hij weten dat daadwerkelijk vrijheid anders is dan de meeste van ons denken. Om dat te bereiken zijn er een aantal nodige stappen die ondernomen mogen worden om het te bereiken. Al lijken sommige delen in deze materialen het tegenovergestelde van vrijheid aan te reiken, doch dringt hij erop aan dat het uiteindelijke resultaat vrijheid zal brengen zoals je die tot nu toe nog niet kent op aarde. Je zult zien dat er inzichten aangereikt worden over bijvoorbeeld verantwoordelijkheid dat in eerste instantie misschien vreemd overkomt. Ook hier weer vraagt hij geduld te hebben en aan het einde,  en zeer zeker gezien de resultaten, zal je zien welk hoog en waardevol profijt we met zijn allen (collectieve bewustzijn) daarvan hebben.   

Er zijn vijf niveaus van afstemming in Shambhala Eenheid.       
De “niveaus” van afstemming hebben te maken met het verhogen van de trillingsfrequentie in jezelf om de reis van Shambhala Eenheid te maken.

De 1e niveau
Bij het eerste niveau ontvang je tevens de geschiedenis opdat je de evolutiesprong van de mens kan begrijpen, dat je jezelf kunt helen en anderen op een directe manier, door je intentie in te zetten. Verder de samensmelting van de elektrische (mannelijke) en magnetische (vrouwelijke) energie binnen in jezelf.

De 2e niveau
Het tweede niveau Shambhala Eenheid staat je toe om op afstand mentale genezingsenergie te sturen naar mensen, situaties en plaatsen. Er worden symbolen aangereikt die dit mogelijk maken. Je spreekt de symbolen uit, je denkt aan je doel en je laat de Shambhala-energie stromen. Extra in deze afstemming is de evolutionaire sprong door de goddelijke vrouwelijke energie haar gelijkwaardige rol te laten vertolken. In eerste instantie binnen in onszelf waardoor het resultaat boekt en vervolgens ook buiten onszelf en dat uiteraard wereldwijd. Het wordt nu steeds duidelijker dat het om balans gaat en de energie van de drie-eenheid. Er wordt heel veel informatie behandeld rondom het transformeren van ego naar liefde.

De 3e niveau
Het derde niveau omvat nog meer nieuwe symbolen en educatieve films die je helpen een steeds hoger trillende waarheid te bereiken. Weg zijn de tijden waarin verantwoordelijkheid geen plaats had in de afstemmingen. Shambhala Eenheid wijst van beide kanten de verantwoordelijkheden aan. We gaan veel dieper in op ons energiesysteem.

De 4e niveau
In dit niveau ontvang je symbolen die genezing brengen op spiritueel niveau. We gaan dieper in op communicatie, zielsafspraken en zielsplinters.

De 5e niveau
Het 5e niveau is het meester niveau in Shambhala Eenheid en bevat nog meer video’s, inzichten en toegevoegde informatie. Deze laten zien waarom Germain gekozen heeft voor deze wijze van afstemmen/opleiden. Er vindt een afstemming plaats en tevens is het een dag van hands on werken en zien hoe men een healing voor zichzelf, anderen en eventueel op grotere schaal kan geven. Er wordt aangereikt “hands on” hoe een afstemming te gaan doen. De 5e niveau heeft meer te maken met het vertoeven en verblijven in het” bewust bewustzijnsniveau” en de sprong naar het goddelijke bewustzijnsniveau. Na deze afstemming kun je zelf afstemming verzorgen voor de vijf niveaus in Shambhala Eenheid. Al is het misschien niet je intentie om Shambhala Eenheid te instrueren, verbaas je niet als je wel die aandrang hebt om Shambhala te delen en te geven aan anderen als je eenmaal het 5e niveau hebt bereikt.

Namaste van Germain en
Ian Victor Henderson en Marjo van Weenen

Heb je interesse of vragen neem gerust contact op met ons de instructies en materialen te ontvangen: admin@lifespiritualcoaching.com
Het is mogelijk de inwijdingen te doen middels Skype.
Zoek je een Shambhala Eenheid meester in de buurt, neem dan een kijkje op de meesterslijst.

Shambhala Eenheid groepsinwijding:
Het is ook mogelijk om deel te nemen aan een groepsinwijding. Meld je aan, dan wordt je op ons lijstje vermeld en nemen we contact op als er voldoende deelnemers zijn.
Heb je een groepje in de buurt, dan komen we graag naar je toe.

De kosten per inwijding zijn €  121,00 inclusief BTW
Als je meester bent ontvang je van ons een certificaat en is het mogelijk op de meesterslijst vermeld te worden.

Een krachtig vervolg op deze cursus is de "eenheid-activatie workshop" of de cursus BewustZijn & Mindfulness" die bij ons te volgen is.


Intro Naar Shambhala Eenheid    

 

 

Wat kan Shambhala Eenheid doen voor mij?